تست اخبار

نوع خبر را انتخاب کنید :
رمزگشایی از فرش مقصود کاشانی
اخبار فرش

رمزگشایی از فرش مقصود کاشانی

کرسی علمی ترویجی «حقیقت وضعیت فرش مقصود کاشانی» با حضور پژوهشگران، هنرمندان و دانشجویان حوزه فرش در دانشگاه کاشان به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

ادامه مطلب »