قالی‌بافان زائر حرم رضوی شدند

قالی‌بافان زائر حرم رضوی شدند
شماری از قالی‌بافانی که در روستاهای مرندیز (بجستان) و جعفرآباد (گناباد) برای شرکت فرش آستان قدس رضوی به کار بافت فرش مشغولند، مهمان و زائر حرم مطهر رضوی شدند.

شماری از قالی‌بافانی که در روستاهای مرندیز (بجستان) و جعفرآباد (گناباد) برای شرکت فرش آستان قدس رضوی به کار بافت فرش مشغولند، مهمان و زائر حرم مطهر رضوی شدند.

این هنرمندان شماری از قالی‌بافانی که در روستاهای مرندیز(بجستان) و جعفرآباد (گناباد) برای شرکت فرش آستان قدس رضوی به کار بافت فرش مشغولند، مهمان و زائر حرم مطهر رضوی شدند. با هماهنگی و میزبانی شرکت فرش آستان قدس راهی مشهد شدند و افزون بر زیارت حرم امام هشتم(ع)، به بازدید از مجتمع تولید فرش شرکت در کنه‌بیست پرداختند.

همچنین از زائران قالی‌باف پذیرایی اختصاصی در مهمانسرای حضرت رضا(ع) به‌عمل آمد.