آشنایی دانش‌آموزان با فرایند تولید فرش

دو گروه از دانش‌آموزان دبیرستانی نظاره‌گر فرایند تولید فرش دست‌باف در شرکت فرش آستان قدس رضوی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرش آستان قدس رضوی، دو گروه دانش‌آموزی به‌صورت مجزا در فروردین‌ماه 1402 از کارگاه تولید فرش این شرکت در کاشمر بازدید کردند.

حدود 80 نفر از دانش آموزان دبیرستان شاهد امام صادق (دوره اول) در تاریخ 21 فروردین و نزدیک به 50 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید بهشتی (دوره اول) در تاریخ 26 فروردین با حضور در کارگاه تولید فرش در کاشمر با مراحل گوناگون تولید فرش آشنا شدند.

این دانش‌آموزان افزون بر رؤیت چگونگی تولید فرش‌هایی که مفروش‌کننده حرم مطهر رضوی هستند، با مراحل مختلف تولید فرش دست‌باف همچون چله‌دوانی، بافت، پرداخت و عملیات تکمیلی نیز آشنا شدند.

گفتنی است مجتمع تولید فرش آستان قدس رضوی در مشهد و کاشمر آمادگی دارد پذیرای گروه‌های مختلف باشد و تاکنون بارها میزبان گروه‌های دانشجویی، دانش‌آموزی یا سایر بازدیدکنندگان سازمانی شده تا آنان را با ویژگی‌ها و ارزش‌های فرش دست‌باف و چگونگی فرایند تولید آن آشنا سازد.

 همدان_4
فرش‌های خراسان در دیار هگمتانه
 و معماری_1
نشست تخصصی «فرش و معماری» برگزار می‌شود
سایت
فراگیران دانش؛ نظاره‌گر فرایند تولید فرش
-5938239118393850930_121
تازه‌ترین بافته‌ها ارزیابی شدند