اخبار

نوع خبر را انتخاب کنید :
سال نو؛ فرش نو

گزارشی از اجرای طرح فروش فرش دست‌باف ویژه بهمن ماه ۱۴۰۰

گزارش سفر زیارتی قالی‌بافان
اخبار
گزارش سفر زیارتی قالی‌بافان

گزارش سفرهای زیارتی قالی‌بافان شهرهای مختلف به مشهد مقدس و بازدید از کارگاه‌های قالی‌بافی شرکت فرش آستان قدس رضوی