آن‌گونه که از آگهی تأسیس منتشر شده در روزنامه برمی‌آید، مبداء تشکیل شرکت 23 اسفندماه 1360 بوده است و اکنون چهلمین سالروز این رویداد است.

در فرهنگ و ادبیات اغلب از «چهل» برای بیان کثرت و فراوانی استفاده شده است؛ گاه «چهل» را نماد کمال و بلوغ گرفته‌اند؛ برخی «چهل» را موعد انقطاع از دوره‌ای و ورود به دوره‌ای دیگر پنداشته‌اند؛ گروهی «چهل» را سن رشد دانسته‌اند؛… و به هر روی «چهل» یک نشانه است.

از «اربعین لیله» که وعده خدا و موسی بود و چهل‌سالگی که موعد بعثت و پیامبری بود تا چهل ختم قرآن و حفظ چهل حدیث و دعا در حق چهل مؤمن.

و حالا شرکت فرش آستان قدس رضوی چهل ساله می‌شود و به تعبیر حکیم توس: «بگشت از بَرَش چرخ سالی چهل»

ما امید داریم که این شرکت و تولیداتش با همه نشانه‌های مثبتی که برای عدد «چهل» متصور است، رو به کمال و توسعه و بهبود داشته باشد.

ایدون باد.