در ارزیابی تازه‌های بافت که در نخستین روز از آذرماه ۱۴۰۰ و در محل مجتمع مرکزی تولید فرش (کارگاه شماره ۱ در کنه‌بیست) انجام شد، شماری از تازه‌ترین فرش‌های دست‌باف بافته‌شده در کارگاه‌های کنه‌بیست و کاشمر که فرایند پرداخت و تکمیل آن ها به انجام رسیده است بازبینی کیفی شدند.

در این ارزیابی رئیس و کارشناس اداره امور خدمات عمومی حرم مطهر و رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش خراسان رضوی نیز به‌عنوان ناظر کیفی سفارشات، هیئت مدیره شرکت فرش را همراهی کردند.

گفتنی است پس از انجام این بازبینی کیفی، بازدید از سالن‌های بافت، رنگرزی، پرداخت و قالی‌شویی نیز صورت پذیرفت.

در این ارزیابی که در نخستین روز از شهریورماه 1400 و در محل مجتمع مرکزی تولید فرش (کارگاه شماره 1 در کنه‌بیست) انجام شد، شمار متعددی از جدیدترین فرش‌های دست‌باف تولیدشده در کارگاه‌های کنه‌بیست، کاشمر، راور در کنار برخی از تولیدات انجام‌شده به شیوه برون‌سپاری مورد بررسی قرار گرفتند.
گفتنی است پس از انجام ارزیابی، جلسه هیئت مدیره شرکت نیز با بررسی موضوعاتی همچون ساختار تشکیلاتی جدید و چگونگی تداوم خدمات‌رسانی در حوزه فرش به حرم مطهر رضوی برگزار شد.