شایان ذکر است فرش‌آرایی رواق‌های حرم مطهر و روگذرها برای برگزاری نماز جماعت، جشن‌ها، سوگواری‌ها و مناسبت‌های خاص، انبارداری و نگهداری تخصصی فرش‌های دست‌باف و ماشینی حرم مطهر، نگهداری، غبارروبی، لکه‌گیری، شست‌و‌شو و مرمت مستمر فرش‌ها و نیز برآورد نیاز سالانه حرم مطهر برای تولید و تأمین فرش از جمله خدماتی است که از سوی شرکت فرش آستان قدس رضوی ارائه می‌شود.

پيگيری‌های مستمر و نظارت مستقيم بر نحوه ارائه خدمات در این بخش موجب شده است كه این شركت بتواند علی‌رغم توسعه مستمر رواق‌ها و صحن‌ها، این تعهد و ادای وظیفه را به‌نحو احسن به انجام رساند و اسباب رفاه حال زائران حرم مطهر رضوی را از نظر استفاده از اماكن مفروش‌شده با فرش باکیفیت و مطلوب، به‌ويژه در مراسم و مناسبت‌ها فراهم آورد.

در این مسیر با همکاری اتحادیه دانش‌آموزی، شماری از دانش‌آموزان مشهدی در ارائه خدمات بخش فرش همکاری دارند.