همزمان با هفته منابع طبیعی، کاشت نهال در مجتمع تولید فرش آستان قدس رضوی به انجام رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرش آستان قدس رضوی، با هدف توجه به منابع طبیعی و توسعه فضای سبز، کاشت نهال در هر دومجتمع تولیدی شرکت انجام شد.

به این منظور و در آستانه بهار طبیعت، انواعی از نهال‌های متناسب با اقلیم و آب و هوای منطقه در مجتمع تولید فرش در مشهد (کنه‌بیست) و نیز کارگاه کاشمر کاشته شد.