مجمع عمومی شرکت فرش آستان قدس رضوی روز پنج‌شنبه 9 تیرماه 1401 در محل بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی برگزار شد.

در این مجمع که باحضور رئیس بنیاد به عنوان رئیس مجمع، ناظران، مدیران مرتبط با مجامع و حسابرسان و نیز مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت فرش آستان قدس رضوی برگزار شد، صورت‌های مالی سال 1400 این شرکت بررسی و به تأیید رسید.

در ابتدای این نشست، نمایندگان مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی تعیین‌شده برای بررسی اسناد و عملکرد مالی شرکت به ارائه گزارش خود پرداختند و فعالیت شرکت را با قید «مقبول» تأیید کردند.

در ادامه ضمن پخش فیلمی کوتاه از فعالیت‌های شرکت فرش آستان قدس رضوی، محورهای مورد تأکید در سند بهبود و توسعه شرکت، برنامه‌های توسعه‌ای آتی، چالش‌ها و مشکلات و نیز پیشنهادهای هیئت مدیره به اعضای مجمع ارائه شد.

رئیس بنیاد بهره‌وری موقوفات رضوی و دیگر اعضای مجمع نیز ضمن تأیید آنچه به انجام رسیده است، از بایدها و نبایدهای ادامه مسیر گفتند و از تلاش‌های مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تشکر کردند.