گروه‌های مختلف دانشجوئی و دانش‌آموزی از مجتمع مرکزی شرکت فرش آستان قدس رضوی بازدید کردند.

در روزهای میانی آبان‌ماه 1402 چند گروه دانشجوئی از دانشگاه‌های فرهنگیان و پیام نور و یک گروه دانش‌آموزی از دبستان وحدت روستای کنه بیست، مهمان شرکت فرش آستان قدس رضوی شده و با فرایند خلق دستبافته‌ها از نزدیک آشنا شدند.

این دانشجویان و دانش‌آموزان افزون بر رؤیت چگونگی تولید فرش‌هایی که مفروش‌کننده حرم مطهر رضوی هستند، با مراحل مختلف تولید فرش دست‌باف همچون چله‌دوانی، رنگرزی، بافت، پرداخت و عملیات تکمیلی نیز آشنا شدند.

گفتنی است مجتمع تولید فرش آستان قدس رضوی در مشهد و کاشمر آمادگی دارد پذیرای گروه‌های مختلف باشد و تاکنون بارها میزبان گروه‌های دانشجویی، دانش‌آموزی یا سایر بازدیدکنندگان سازمانی شده تا آنان را با ویژگی‌ها و ارزش‌های فرش دست‌باف و چگونگی فرایند تولید آن آشنا سازد.

دو گروه دانش‌آموزی نظاره‌گر فرایند تولید فرش دست‌باف در کارگاه‌های شرکت فرش آستان قدس رضوی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرش آستان قدس رضوی، دو گروه دانش‌آموزی به‌صورت مجزا در نیمه اردیبهشت 1402 از کارگاه‌های تولید فرش این شرکت در کاشمر و مشهد بازدید کردند.

65 نفر از دانش آموزان متوسطه دوره اول مدرسه مرحوم فخرایی کاشمر با حضور در کارگاه تولید فرش در کاشمر با مراحل گوناگون تولید فرش آشنا شدند و 34 نفر از دانش‌آموزان هنرستان دخترانه نورموسوی مشهد نیز با حضور در کارگاه تولید فرش کنه‌بیست به بازدید از بخش‌های مختلف این کارگاه پرداختند.

این دانش‌آموزان افزون بر رؤیت چگونگی تولید فرش‌هایی که مفروش‌کننده حرم مطهر رضوی هستند، با مراحل مختلف تولید فرش دست‌باف همچون چله‌دوانی، بافت، پرداخت و عملیات تکمیلی نیز آشنا شدند.

گفتنی است مجتمع تولید فرش آستان قدس رضوی در مشهد و کاشمر آمادگی دارد پذیرای گروه‌های مختلف باشد و تاکنون بارها میزبان گروه‌های دانشجویی، دانش‌آموزی یا سایر بازدیدکنندگان سازمانی شده تا آنان را با ویژگی‌ها و ارزش‌های فرش دست‌باف و چگونگی فرایند تولید آن آشنا سازد.