مدیر موزه بزرگ خراسان با حضور در مجتمع تولید فرش آستان قدس رضوی ضمن بازدید از فرایند تولید فرش در این مجتمع، برای همکاری‌های فرهنگی، هنری اعلام آمادگی کرد.

علی صفرنژاد در بازدید از سالن‌های قالیبافی و واحدهای رنگرزی، چله‌دوانی، پرداخت و شست‌وشو، با ظرفیت‌ها و توانمندی شرکت فرش آستان قدس رضوی آشنا شد.
مدیر موزه بزرگ خراسان با حضور در مجتمع تولید فرش آستان قدس رضوی ضمن بازدید از فرایند تولید فرش در این مجتمع، برای همکاری‌های فرهنگی، هنری اعلام آمادگی کرد.

علی صفرنژاد در بازدید از سالن‌های قالیبافی و واحدهای رنگرزی، چله‌دوانی، پرداخت و شست‌وشو، با ظرفیت‌ها و توانمندی شرکت فرش آستان قدس رضوی آشنا شد.

در حاشیه این بازدید و در گفت و گوی مدیرعامل شرکت فرش آستان قدس رضوی و مدیر موزه بزرگ خراسان، درباره زمینه‌های همکاری بحث و تبادل نظر شد.

برنامه‌ریزی و سامان‌دهی بازدید راهنمایان گردشگری از مجتمع تولید فرش و ایجاد ظرفیتی برای اجرای تورهای گردشگری فرش، همکاری در اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و هنری، تعامل برای بررسی کارشناسی و معرفی فرش‌های قدیمی موجود در موزه فرش خراسان و نیز بازبافی فرش‌های موزه‌ای از جمله محورهای مدنظر برای همکاری دو مجموعه بود.