اصل خدمات‌رسانی بهینه به حرم مطهر رضوی و زائران این بارگاه همواره مدنظر شرکت فرش آستان قدس رضوی بوده است. با توجه به پیوند این شرکت با مجموعه آستان قدس رضوی، هرگونه خدشه و کاستی در خدمات‌رسانی به این مجموعه ناپسند بوده و از این‌رو باید عالی‌ترین سطح کیفیت و خدمات‌رسانی در مجموعه فعالیت‌ها (تولیدی، خدماتی و بازرگانی) مدنظر قرار گیرد.