تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی:

مشهد، خیابان شهید اندرزگو(خسروی نو)، نبش اندرزگو ۶ (روبروی باب الجواد حرم مطهر)

تلفن های تماس:

۰۵۱-۳۲۲۱۹۳۳۴ ۰۵۱-۳۲۲۱۹۳۳۳ ۰۵۱-۳۲۲۶۱۷۴۰

نمابر:

۰۵۱-۳۲۲۵۸۰۴۴

کدپستی:

۹۱۳۵۷۷۵۳۵۵

زمان ملاقات با مدیر عامل:

چهارشنبه آخر هر ماه از ساعت ۱۲ تا ۱۴

آدرس کارگاههای تولیدی

مجتمع مرکزی تولید (کارگاه شماره یک)

مشهد،خیابان سرخس،جاده کنه بیست،کیلومتر ۱۴

۰۵۱-۳۲۴۸۰۳۸۶-۸

کدپستی : ۹۳۵۹۱۵۴۴۶۵

۰۵۱-۳۲۴۸۰۳۸۶-۸

کارگاه تولید شماره 2

کاشمر،کیلومتر۳ جاده قدیم مشهد،جنب روستای تربقان

۰۵۱-۵۵۱۸۳۶۱۲

کدپستی : ۹۶۷۶۱۵۷۵۳۸

فرم ارسال پیشنهادات و انتقادات

شما می توانید نظر،پرسش،نقد یا پیشنهاد خود را از طریق برگه روبه رو

برای ما ارسال کنید.