آدرس دفتر مرکزی:

مشهد، خیابان شهید اندرزگو(خسروی نو)، نبش اندرزگو ۶ (روبروی باب الجواد حرم مطهر)

تلفن های تماس:

۰۵۱-۳۲۲۱۹۳۳۴

۰۵۱-۳۲۲۱۹۳۳۳

۰۵۱-۳۲۲۶۱۷۴۰

نمابر:

۰۵۱-۳۲۲۵۸۰۴۴

کدپستی:

۹۱۳۵۷۷۵۳۵۵

زمان ملاقات با مدیر عامل:

چهارشنبه آخر هر ماه از ساعت ۱۲ تا ۱۴

آدرس کارگاههای تولیدی

مجتمع مرکزی تولید (کارگاه شماره یک)

نشانی:

مشهد،خیابان سرخس،جاده کنه بیست،کیلومتر ۱۴

تلفن تماس:

۰۵۱-۳۲۴۸۰۳۸۶-۸

کدپستی:

۹۳۵۹۱۵۴۴۶۵

نمابر:

۰۵۱-۳۲۴۸۰۳۸۶-۸

کارگاه تولید شماره 2

نشانی:

کاشمر،کیلومتر۳ جاده قدیم مشهد،جنب روستای تربقان

تلفن تماس:

۰۵۱-۵۵۱۸۳۶۱۲

کدپستی:

۹۶۷۶۱۵۷۵۳۸

کارگاه تولید شماره 3

نشانی:

استان کرمان، شهرستان راور، خیابان امام خمینی

تلفن تماس:

۰۳۴-۳۳۷۲۴۸۵۸

کدپستی:

۷۶۵۱۹۷۴۷۷۱

فرم ارسال پیشنهادات و انتقادات

شما می توانید نظر،پرسش،نقد یا پیشنهاد خود را از طریق برگه روبه رو

برای ما ارسال کنید.