رنگرزی فرایندی است که طی آن الیاف پشم، ابریشم و پنبه متناسب با رنگ‌های مدنظر در نقشه فرش رنگ می‌پذیرند. این فرایند ممکن است به دو شیوه گیاهی یا شیمیایی به انجام برسد و مهارت رنگرز در به‌کارگیری رنگزاها بسیار اهمیت دارد.

شرکت فرش آستان قدس رضوی افتخار دارد که همه فرایند رنگرزی خود را با رنگزاهای طبیعی (گیاهی) به انجام می‌رساند و الیاف رنگرزی‌شده در کارگاه رنگرزی این شرکت از ثبات و کیفیت مطلوبی برخوردارند.

همچنین این کارگاه تنها کارگاه رنگرزی در کشور است که الیاف را پیش از ریسندگی و قبل از تبدیل شدن به نخ (خامه) رنگ می‌کند.