پرداخت و خدمات تکمیلی

پرداخت و خدمات تکمیلی

پرداخت و خدمات تکمیلی

فرش‌های دست‌باف پس از بافت نیازمند طی کردن فرایندی هستند که پرداخت (روگیری) مهمترین بخش آن است. در فرایند پرداخت، پرز یا خامه‌های اضافه فرش در ارتفاعی مناسب کوتاه شده و سطحی یکنواخت را پدید می‌آورند. پرداخت از یک‌سو به زیبایی فرش و آشکار شدن طرح و نقشه آن می‌انجامد و از سوی دیگر موجب یکدستی و همنواختی سطح فرش می‌شود. افزون بر پرداخت، برخی خدمات تکمیلی مانند دوگره زدن، شیرازه زدن، دارکشی و… نیز بنا به نیاز احتمالی به انجام می‌رسد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.