blog

قصۀ تارها

قصۀ تارها

تا به حال جدا از گره‌هایی که به هنر دست قالیبافان کنار هم ردیف می‌شوند، به بستری که گره‌ها بر آن آرام می‌گیرند هم اندیشیده‌اید؟