بررسی پیوند فرش و معماری در کمیته فرش

نمایندگان کمیته فرش و کمیته معماری فرهنگستان هنر برای رایزنی درباره برپایی همایش فرش و معماری تشکیل جلسه دادند.
در این نشست که روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در محل فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، نمایندگان کمیته فرش و نیز نمایندگان کمیته معماری این فرهنگستان حضور داشتند.
در آغاز این نشست تورج ژوله به ارائه برخی زمینه‌های ارتباطی بین دو حوزه فرش و معماری پرداخت و از آن جمله به قالی‌هایی که برای مکان‌هایی خاص با معماری ویژه بافته شده‌اند اشاره کرد.
وی همچنین قالی‌های باغی با نزدیکی به هندسه باغ ایرانی و داشتن آبراهه‌ها، قالی‌های موسوم به گنبدی با نزدیکی به نقوش گنبدهها، فرش‌های پرده‌ای برای آویز در ورودی برخی اماکن، یا فرش‌هایی که نقوشی ملهم از آرایه‌های معماری همچون کاشیکاری دارند را از دیگر نمونه‌های پیوند بین دو حوزه فرش و معماری دانست.
در ادامه این نشست آقایان سیدمحمد بهشتی و مهرداد قیومی به نمایندگی از گروه معماری و شهرسازی و آقایان حسین یاوری و حمید کارگر به نمایندگی از کمیته فرش فرهنگستان هنر به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند.
برپایه تصمیم اتخاذشده در این نشست، فرایند برگزاری «همایش فرش و معماری» با همکاری فرهنگستان هنر و شرکت فرش آستان قدس رضوی به زودی آغاز شده و شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.
 همدان_4
فرش‌های خراسان در دیار هگمتانه
 و معماری_1
نشست تخصصی «فرش و معماری» برگزار می‌شود
سایت
فراگیران دانش؛ نظاره‌گر فرایند تولید فرش
-5938239118393850930_121
تازه‌ترین بافته‌ها ارزیابی شدند