نمونه‌ای موفق از تولید کارگاهی فرش

مجتمع فرش آستان قدس رضوی از سوی اعضای کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق ایران تحسین شد.

برخی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دوشنبه 10 مهرماه 1402 برای بازدید از فرایند تولید فرش در شرکت فرش آستان قدس رضوی مهمان مجتمع تولیدی این شرکت در کنه‌بیست شدند.

بازدید از حلقه‌های مختلف زنجیرۀ تولید فرش در این مجتمع از جمله چله‌دوانی، رنگرزی، بافت، پرداخت و عملیات تکمیلی و گفت‌و‌گو درباره برخی ویژگی‌های اختصاصی تولید فرش در این مجتمع از برنامه‌های این بازدید بود.

رئیس و نائب رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی و معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران که در این بازدید حاضر بودند، تولید متمرکز، سامان‎مند و دارای نظارت مستمر را ارزشمند تلقی کرده و حفظ سنت‌ها و اصالت‌ها در کنار به‌روزآوری در هنر- صنعت فرش را ویژگی قابل توجه این مجموعه دانستند که می‌تواند الگویی برای دیگر تولیدکنندگان در استان‌های مختلف کشور باشد.

گفتنی است مجتمع تولید فرش آستان قدس رضوی در مشهد و کاشمر آمادگی دارد پذیرای گروه‌های مختلف باشد و تاکنون بارها میزبان گروه‌های دانشجویی، دانش‌آموزی یا سایر بازدیدکنندگان سازمانی شده تا آنان را با ویژگی‌ها و ارزش‌های فرش دست‌باف و چگونگی فرایند تولید آن آشنا سازد.

 همدان_4
فرش‌های خراسان در دیار هگمتانه
 و معماری_1
نشست تخصصی «فرش و معماری» برگزار می‌شود
سایت
فراگیران دانش؛ نظاره‌گر فرایند تولید فرش
-5938239118393850930_121
تازه‌ترین بافته‌ها ارزیابی شدند