پاژ نشانی تازه بر فرش ایران

نام و نشان «پاژ» برای دستبافته‌های شرکت فرش آستان قدس رضوی به ثبت رسید.

از این پس افزون بر نام و نشان پیشین شرکت که به فرش‌های بافته‌شده برای حرم مطهر رضوی اختصاص می‌یابند، نشان «پاژ» نیز معرف دستبافته‌های این شرکت خواهد بود.

پاژ نام زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرای ایرانی است و در انتخاب آن برای دستبافته‌های تازه این شرکت، شاخصه‌هایی همچون قدمت و دیرینگی، تک‌هجایی بودن، خوش‌آوایی، پیوند با شهر مشهد، ظرفیت گرافیکی و امکان بافت در رجشمارهای مختلف درنظر گرفته شده است.

از این پس آن‌دسته از فرش‌های تولیدی شرکت فرش آستان قدس رضوی که مفروش‌کننده حرم مطهر رضوی هستند با نام و نشان پیشین عرضه می‌شوند و فرش‌هایی که برای دیگر مصرف‌کنندگان و برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی بافته می‌شوند، نشان «پاژ» را بر خود خواهند داشت.

شایان ذکر است شرکت فرش آستان قدس رضوی با پیشینه‌ای چهل ساله در تولید فرش دستباف باکیفیت برای اماکن متبرکه، یکی از شرکت‌هایی است که ذیل بنیاد بهره‌وری موقوفات رضوی فعالیت می‌کند و در سیاست و برنامه‌ریزی جدید خود برای ورود به بازارهای مختلف داخلی و خارجی آماده می‌شود.

 همدان_4
فرش‌های خراسان در دیار هگمتانه
 و معماری_1
نشست تخصصی «فرش و معماری» برگزار می‌شود
سایت
فراگیران دانش؛ نظاره‌گر فرایند تولید فرش
-5938239118393850930_121
تازه‌ترین بافته‌ها ارزیابی شدند