رایزنی برای ایجاد اشتغال در روستاهای کوه‌سرخ

مدیرعامل شرکت فرش آستان قدس رضوی در دیدار با فرماندار کوه‌سرخ و بازدید از روستاهای منطقه برای کمک به اشتغال قالیبافان اعلام آمادگی کرد.

مدیرعامل شرکت فرش آستان قدس رضوی در دیدار با فرماندار کوه‌سرخ و بازدید از روستاهای منطقه برای کمک به اشتغال قالی‌بافان اعلام آمادگی کرد.

حسین نعیم‌آبادی در دیدار و گفت‌و‌گو با رضا رمضانی طرقی ضمن تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت فرش آستان قدس رضوی در توسعه قالی‌بافی با هدف احیا و ترویج بافت اصیل و با کیفیت و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف استان، از آمادگی این شرکت برای کمک به توسعه قالی‌بافی در منطقه و پایداری شغلی قالی‌بافان خبر داد.

مدیرعامل شرکت فرش آستان قدس رضوی در این بازدید یک روزه از روستاهای کوه‌سرخ ضمن آشنایی با توانمندی و ظرفیت قالی‌بافی در شهر رویش و روستاهای طرق، ایور، قراچه و… با خیّران منطقه نیز که بر توسعه قالی‌بافی همت گمارده‌اند دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

گفتنی است تخمین زده می‌شود نزدیک به 2 هزار نفر از جمعیت 30 هزارنفری منطقه یادشده با قالی‌بافی آشنا بوده و در صورت حمایت و همراهی می‌توانند این شغلی پاک و پایدار را تداوم بخشند.

 معماری_1
بررسی پیوند فرش و معماری در کمیته فرش
-6012832860555298273_121 (3)
تفاهم در همکاری از جنس فرش
-6005773231400796227_121
رونمایی از فرش «ضامن آهو»
IMG_20230828_083430_376
همفکری در کمیته فرش فرهنگستان هنر