ارزیابی تازه‌های بافت

ارزیابی تازه‌های بافت
بازبینی، ارزیابی و بررسی کیفی فرش‌های دست‌بافی که به تازگی در کارگاه‌های مختلف شرکت فرش آستان قدس رضوی تولید شده‌اند برای تحویل به حرم مطهر رضوی انجام شد.

در ارزیابی تازه‌های بافت که در نخستین روز از آذرماه ۱۴۰۰ و در محل مجتمع مرکزی تولید فرش (کارگاه شماره ۱ در کنه‌بیست) انجام شد، شماری از تازه‌ترین فرش‌های دست‌باف بافته‌شده در کارگاه‌های کنه‌بیست و کاشمر که فرایند پرداخت و تکمیل آن ها به انجام رسیده است بازبینی کیفی شدند.

در این ارزیابی رئیس و کارشناس اداره امور خدمات عمومی حرم مطهر و رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش خراسان رضوی نیز به‌عنوان ناظر کیفی سفارشات، هیئت مدیره شرکت فرش را همراهی کردند.

گفتنی است پس از انجام این بازبینی کیفی، بازدید از سالن‌های بافت، رنگرزی، پرداخت و قالی‌شویی نیز صورت پذیرفت.

 معماری_1
بررسی پیوند فرش و معماری در کمیته فرش
-6012832860555298273_121 (3)
تفاهم در همکاری از جنس فرش
-6005773231400796227_121
رونمایی از فرش «ضامن آهو»
IMG_20230828_083430_376
همفکری در کمیته فرش فرهنگستان هنر