در آستانه چهل‌سالگی

در آستانه چهل‌سالگی
شرکت فرش آستان قدس رضوی در آستانه چهل‌سالگی قرار گرفته است.

آن‌گونه که از آگهی تأسیس منتشر شده در روزنامه برمی‌آید، مبداء تشکیل شرکت 23 اسفندماه 1360 بوده است و اکنون چهلمین سالروز این رویداد است.

در فرهنگ و ادبیات اغلب از «چهل» برای بیان کثرت و فراوانی استفاده شده است؛ گاه «چهل» را نماد کمال و بلوغ گرفته‌اند؛ برخی «چهل» را موعد انقطاع از دوره‌ای و ورود به دوره‌ای دیگر پنداشته‌اند؛ گروهی «چهل» را سن رشد دانسته‌اند؛… و به هر روی «چهل» یک نشانه است.

از «اربعین لیله» که وعده خدا و موسی بود و چهل‌سالگی که موعد بعثت و پیامبری بود تا چهل ختم قرآن و حفظ چهل حدیث و دعا در حق چهل مؤمن.

و حالا شرکت فرش آستان قدس رضوی چهل ساله می‌شود و به تعبیر حکیم توس: «بگشت از بَرَش چرخ سالی چهل»

ما امید داریم که این شرکت و تولیداتش با همه نشانه‌های مثبتی که برای عدد «چهل» متصور است، رو به کمال و توسعه و بهبود داشته باشد.

ایدون باد.

 خراسان در نصف جهان
فرش‌های خراسان در نصف جهان
 از فرش در رادیو جوان
سخن از فرش در رادیو جوان
 بسته‌های ارزاق به قالیبافان
اهدای بسته‌های ارزاق به قالیبافان
 شدن فرش‌های حرم حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع)
نو شدن فرش‌های حرم حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع)