ارزیابی تازه‌ترین بافته‌ها

ارزیابی تازه‌ترین بافته‌ها
ارزیابی و بررسی کیفی فرش‌های دست‌بافی که به تازگی در کارگاه‌های مختلف شرکت فرش آستان قدس رضوی تولید شده‌اند به انجام رسید.

این ارزیابی به‌منظور بررسی کیفیت و شمار دقیق فرش‌های تولیدی پیش از تحویل به حرم مطهر در روز آدینه 27 اسفندماه 1400 در محل مجتمع مرکزی تولید فرش (کارگاه شماره ۱ در کنه‌بیست) انجام شد.

در این بررسی، شماری از تازه‌ترین فرش‌های دست‌باف بافته‌شده در کارگاه‌های کنه‌بیست و کاشمر که فرایند پرداخت و تکمیل آن‌ها به انجام رسیده با حضور نمایندگان و ناظران بخش فرش حرم مطهر رضوی بازبینی کیفی شده و مورد تأیید قرار گرفتند.

 سایت
دومین جشنواره فروش ویژه فرش «از رواق تا اتاق» برگزار می‌شود
 خراسان در نصف جهان
فرش‌های خراسان در نصف جهان
 از فرش در رادیو جوان
سخن از فرش در رادیو جوان
 بسته‌های ارزاق به قالیبافان
اهدای بسته‌های ارزاق به قالیبافان