جشنواره فروش دهه کرامت

گزارشی از طرح فروش فرش دست‌باف ویژه دهه کرامت در خرداد ماه ۱۴۰۱
 معماری_1
بررسی پیوند فرش و معماری در کمیته فرش
-6012832860555298273_121 (3)
تفاهم در همکاری از جنس فرش
-6005773231400796227_121
رونمایی از فرش «ضامن آهو»
IMG_20230828_083430_376
همفکری در کمیته فرش فرهنگستان هنر