جشنواره فروش دهه کرامت

جشنواره فروش دهه کرامت
گزارشی از طرح فروش فرش دست‌باف ویژه دهه کرامت در خرداد ماه ۱۴۰۱