رونق فرش‌بافی در کاشمر

اعضای هیئت مدیره شرکت فرش آستان قدس رضوی با حضور در کاشمر، ضمن دیدار با فرماندار این شهرستان زمینه‌های توسعه فعالیت در منطقه را بررسی کردند.

هیئت مدیره شرکت افزون بر بازدید از سالن‌های تولید در کارگاه متمرکز فرشبافی در کاشمر و ارائه دیدگاه‌های اصلاحی در بهبود فرایند تولید، با حضور در فرمانداری کاشمر درباره چگونگی توسعه فرش‌بافی و تسهیلات و حمایت‌های مورد انتظار بحث و رایزنی کردند.

شایان ذکر است کاشمر یکی از قطب‌های تولید فرش دست‌باف در خراسان است و هم‌اکنون بیش از 200 نفر قالیباف در کارگاه تولید فرش آستان قدس رضوی در این شهرستان در حال فعالیت هستند.

_1
فرش در فناورانه
 از مشهد در قم_3
نمادی از مشهد در قم
 فرش قم_3
قم به فرش‌های تازه آذین یافت
 قم
استقبال از کاروان فرش‌