رونق فرش‌بافی در کاشمر

اعضای هیئت مدیره شرکت فرش آستان قدس رضوی با حضور در کاشمر، ضمن دیدار با فرماندار این شهرستان زمینه‌های توسعه فعالیت در منطقه را بررسی کردند.

هیئت مدیره شرکت افزون بر بازدید از سالن‌های تولید در کارگاه متمرکز فرشبافی در کاشمر و ارائه دیدگاه‌های اصلاحی در بهبود فرایند تولید، با حضور در فرمانداری کاشمر درباره چگونگی توسعه فرش‌بافی و تسهیلات و حمایت‌های مورد انتظار بحث و رایزنی کردند.

شایان ذکر است کاشمر یکی از قطب‌های تولید فرش دست‌باف در خراسان است و هم‌اکنون بیش از 200 نفر قالیباف در کارگاه تولید فرش آستان قدس رضوی در این شهرستان در حال فعالیت هستند.

 همدان_4
فرش‌های خراسان در دیار هگمتانه
 و معماری_1
نشست تخصصی «فرش و معماری» برگزار می‌شود
سایت
فراگیران دانش؛ نظاره‌گر فرایند تولید فرش
-5938239118393850930_121
تازه‌ترین بافته‌ها ارزیابی شدند