برگزاری دو دوره آموزش تخصصی

دو دوره آموزش تخصصی در شرکت فرش آستان قدس رضوی برگزار شد.

در هفته گذشته دوره‌های آموزش «شست‌وشوی تخصصی فرش دستباف» و «تهیه صورت‌های مالی» ویژه کارکنان شرکت فرش آستان قدس رضوی برگزار شد.

در دوره تخصصی شست‌و‌شوی فرش دستباف، نیروهای فعال در واحد قالیشویی این شرکت با انواع روش‌های تخصصی شست‌و‌شوی فرش به‌ویژه با نگاه صادراتی آشنا شدند.

دوره آموزش تهیه صورت‌های مالی نیز ویژه کارکنان واحدهای مالی و حسابداری شرکت و با همکاری شرکت همکاران سیستم برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این دوره بایسته‌های تنظیم گزارش‌های مالی را فراگرفتند.

گفتنی است آموزش کارکنان در واحدهای مختلف اداری و کارگاهی برای ارتقای بهره‌وری، به‌روز شدن دانسته‌ها و بهبود عملکردها در شرکت فرش آستان قدس رضوی دنبال می‌شود و در سال‌جاری نیز دوره‌های دیگری همچون «دوره تخصصی رنگرزی الیاف پشمی (با همکاری پژوهشگاه رنگ در تهران)»، «شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک» و «ارزیابی ریسک آلاینده‌ها» برگزار شده است.

 همدان_4
فرش‌های خراسان در دیار هگمتانه
 و معماری_1
نشست تخصصی «فرش و معماری» برگزار می‌شود
سایت
فراگیران دانش؛ نظاره‌گر فرایند تولید فرش
-5938239118393850930_121
تازه‌ترین بافته‌ها ارزیابی شدند