سند بهبود و توسعه شرکت بررسی شد

سند بهبود و توسعه شرکت بررسی شد
در نشست مشترک مدیران بنیاد بهره‌وری موقوفات رضوی و شرکت فرش آستان قدس رضوی «سند بهبود و توسعه» این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که عصر روز چهارشنبه 20 امرداد 1400 در محل بنیاد بهره‌وری موقوقفات آستان قدس رضوی تشکیل شد، برنامه راهبردی و پروژه‌های دارای اولویت شرکت فرش آستان قدس رضوی تا سال 1404 ارایه و مورد بررسی قرار گرفت.

در سند مورد بررسی، ضمن تحلیل شرایط کنونی و فهرست شدن قوت و ضعف‌ها و تهدید و فرصت‌های پیش‌روی فعالیت شرکت فرش آستان قدس رضوی، راهبردهای این شرکت برای گذر از وضعیت کنونی به سمت تعالی و بهبود و نیز برنامه‌ها و پروژه‌های شاخص و اولویت‌دار تشریح شده است و به موانع و الزامات تحقق برنامه‌های یادشده نیز اشاره شده است.

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت فرش آستان قدس رضوی در این نشست ضمن بیان دیدگاه‌های خود درباره سند تدوین شده و چگونگی انطباق آن با سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی، پذیرای نقد و نظرات مدیرعامل بنیاد بهره‌وری موقوفات رضوی و دیگر مدیران بنیاد یادشده بودند.

 معماری_1
بررسی پیوند فرش و معماری در کمیته فرش
-6012832860555298273_121 (3)
تفاهم در همکاری از جنس فرش
-6005773231400796227_121
رونمایی از فرش «ضامن آهو»
IMG_20230828_083430_376
همفکری در کمیته فرش فرهنگستان هنر