بازدیدی از جنس فرش

بازدید مددجویان کمیته امداد امام
مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) از مجتمع تولید فرش آستان قدس رضوی بازدید کردند.

مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) از مجتمع تولید فرش آستان قدس رضوی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرش آستان قدس رضوی، گروهی از قالیبافان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) با حضور در مجتمع تولید فرش در کنه‌بیست از فرایند تولید فرش در این مجتمع بازدید کردند.

این گروه از مددجویان ضمن آشنایی با چگونگی تولید فرش به‌صورت متمرکز، از شیوه بافت و کیفیت تولید در این مجتمع آگاه شدند.

گفتنی است این بازدید در قالب همکاری‌های دوسویه شرکت فرش آستان قدس رضوی و کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف توسعه اشتغال‌زائی و بهبود تولید فرش به انجام رسید.

 معماری_1
بررسی پیوند فرش و معماری در کمیته فرش
-6012832860555298273_121 (3)
تفاهم در همکاری از جنس فرش
-6005773231400796227_121
رونمایی از فرش «ضامن آهو»
IMG_20230828_083430_376
همفکری در کمیته فرش فرهنگستان هنر