سال نو؛ فرش نو

سال نو؛ فرش نو
گزارشی از اجرای طرح فروش فرش دست‌باف ویژه بهمن ماه ۱۴۰۰