سال نو؛ فرش نو

گزارشی از اجرای طرح فروش فرش دست‌باف ویژه بهمن ماه ۱۴۰۰
 همدان_4
فرش‌های خراسان در دیار هگمتانه
 و معماری_1
نشست تخصصی «فرش و معماری» برگزار می‌شود
سایت
فراگیران دانش؛ نظاره‌گر فرایند تولید فرش
-5938239118393850930_121
تازه‌ترین بافته‌ها ارزیابی شدند